O mně

Jmenuji se Michaela Kocvelda a více než 10 let provázím a podporuji lidi na jejich cestě životem… „někdy trnité a zamlžené, jindy vyprahlé toužící po zastavení a relaxu, anebo plné energie hledající nový směr

Kdo jsem?

Jsem žena mnoha rolí – já sama, manželka skvělého sportovce, máma báječné dcery, kamarádka do deště, dcera a sestra, žena pracující, tanečnice a také stále učící se kolegyně… Mám ráda humor, tanec a hudbu, cestování, potkávání se s lidmi.

Čím se zabývám?

Mým srdcovým oborem je psychosociální práce a  psychoterapie (nejlepší nástroj pro sebepoznání, podporu a vlastní rozvoj).

Mé pracovní zkušenosti mají kořeny v psychosociální práci a socioterapii, což jsou pro mě jedny z nejpraktičtějších oblastí pomoci a podpory druhých. Psychoterapii považuji za královskou disciplínu s hlubším vhledem do naší duše a mysli – proto se snažím neustále rozvíjet, učit se nebo se inspirovat, abych to své řemeslo „vyšperkovávala“ a provázela s pokorou co nejlépe ty, kteří mi svěřují své příběhy do rukou. Měla jsem štěstí, potkala jsem mnoho zajímavých klientů – kolegů – lektorů, kteří mne inspirovali svými příběhy a osudy, a k mé radosti se mnou i sdíleli své znalosti a dovednosti.

Využívám ještě skvělé nástroje koučink (vhodné pro ty, kteří se chtějí posunout na své životní cestě) a mentoring (pro ty, kteří potřebují poradit a inspirovat se v oblasti, ve které mám mnohaleté pracovní zkušenosti).

Tvořím a lektoruji workshopy zaměřené na relaxace&meditace, psychohygienu, syndrom vyhoření, vybrané oblasti sociální práce a psychologie. Jsem také lektorka swingových tanců v tanečním studiu Swing Busters.

Má osobní vize a poslání

Inspirovat lidi k péči o své psychické zdraví i k péči o své vztahy.

Podpořit klienty v náročných chvílích a pomoci jim objevit jejich vlastní zdroje.

Ukázat relaxace&meditace jako účinný nástroj k vnitřní pohodě a sebepoznání.

Probudit v ženách jejich ženskost a sebedůvěru.

Jak pracuji?

Ve své terapeutické praxi vycházím z dynamicky orientované psychoterapie a zároveň uplatňuji eklektický přístup.

Zjednodušeně to znamená, že pro pochopení klientových obtíží považuji za důležité porozumět dynamice jeho osobnosti (nevědomé psychické činnosti, intrapsychické konflikty, zážitky z dětství) a zároveň kombinují vícero přístupů a metod z jiných terapeutických teorií či škol. V terapii se tedy spolu zabýváme současnými i minulými vztahy klienta, životními situacemi a prožitky, které mohly ovlivnit aktuální „psychickou nepohodu“, dále získání náhledu a porozumění vlastní osobnosti a životnímu příběhu, poznání vlastních vzorců chování, pochopení vztahových souvislostí či neuvědomovaných/nevědomých motivům, apod.

Spolu s klientem volím vhodnou formu spolupráce a  účinné techniky pro aktuální téma.

Pracuji ráda tvořivě (př. asociační karty, systemické konstelace), zařazuji arteterapeutické či tanečně-pohybové prvky nebo relaxační a meditační techniky.

Relaxace&meditace velmi často s klienty používám pro pravidelný nácvik osobní psychohygieny (duševní očisty) a jako skvělý nástroj pro sebepoznání.

Důležitá je pro mne osobní psychohygiena a pravidelná supervize.

Odkazuji se na významné etické kodexy: sociálních pracovníkůpsychoterapeutůkoučů a mentorů.

 

Těším se na Vás …