Koučovací setkání

Koučink je krásná a hravá metoda vhodná pro osobní rozvoj, prořešení některých rodinných a pracovních témat, podporu sebevědomí, nalezení životní cesty či smyslu, podporu při rozhodování aj. V roli koučky vás budu provázet celým koučovacím procesem, budu vám pokládat otázky, díky kterým se dostanete ke zvolenému cíli. Konkrétní vymezení cíle je právě velmi důležitá část celého procesu.

Jak koučovací setkání vypadá?

Hned na prvním setkání vymezíme rámec vzájemné spolupráce, projednáme všechny možné podněty, které vás napadají, zvolíte si osobní cíl, kterého chcete dosáhnout, ověříme, zda je cíl reálný a zkonkretizujeme jej, a v neposlední řadě budeme objevovat jednotlivé kroky k jeho dosažení. Budu vám nabízet různé techniky. Určitě mne bude zajímat zpětná vazba ke mně a k sezení.

Můžete si vybrat jestli chcete setkání uskutečnit v konzultovně anebo venku. Každé má to své, dnes stále ještě méně obvyklé setkání venku je skvělé, protože se při chůzi na čerstvém vzduchu více okysličuje mozek a přírodní prostředí napomáhá vidět situaci z jiné perspektivy a přímo podněcuje k čerpání klidu a energie.

Jak dlouho setkání trvá?

Jedno sezení zpravidla trvá 90 minut. 

Kolik to stojí?

Základní cena je 1200 Kč

V případě zakoupení balíčku 3 a více setkání vychází cena jednoho na 1000 Kč.

Pro maminky na MD je možná sleva na 500,- Kč 

(Prosím nákup výhodného balíčku si dobře promyslete v tématickém i časovém horizontu a mějte na paměti, že v případě, že máte zakoupený balíček a rozhodnete se jej již dále nevyužívat platí následující storno podmínky: a/ můžete jej věnovat někomu jinému, b/ využít jej později v témže roce zakoupení, c/ pokud si budete přát vrátit peníze bude za 1. dopočítána zlevněná cena proběhlých setkání do ceny základní, za 2. ze zbylé částky odečteno 50% jako administrativní poplatek, za 3. zúčtování a dočerpání balíčku je možné jen v roce, ve kterém bylo zahájeno čerpání sezení z daného balíčku. Nezapomeňte se včas omluvit, když nebudete moci přijít na domluvené setkání, pokud byste zapomněli a neučinili tak 24 h před termínem schůzky, bude vám účtována plná sazba za setkání. Děkuji za pochopení).

Jak často a dlouho se chodívá na koučink?

Zpravidla koučink trvá do 10ti setkání, interval je na vás – lze každý týden nebo 1x za 14 dní či 1x za 3/4 týdny. Může se stát, že cíle dosáhnete již dříve. Také se může stát, že objevíte hlubší blokády či strašáky, které je třeba ošetřit psychoterapií.

OBJEDNAT