Relaxační techniky

Dnešní doba je velmi uspěchaná a čas na sebe je velmi vzácný.
Psychická únava jde ruku v ruce s tou fyzickou a také se stresem
a hromaděním vzteku a dalších emocí.

Skvělým pomocníkem je relaxace. Vedu individuální i skupinové relaxační sezení, která jsou zaměřena na procvičování různých technik. Vycházím z léty ověřených metod jako například Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, imaginantivní relaxace a arteterapie, tanečně pohybová terapie).

Není nic příjemnějšího, než když vás provází relaxací hlas terapeuta a vy můžete vypustit každodenní starosti, získat energii.

Psychohygiena je dnes velmi potřebná. Díky relaxacím můžete i lépe zvládat stres, vztek, úzkost, deprese atd.

Blízké době se chystám otevírat nové skupinové lekce relaxací.

Na individuální relaxaci je možné se objednat kdykoli.

OBJEDNAT